Susanne Grove

Susanne Grove (Ella Susanne Grove Andersen)

Fyensgade 11 7800 Skive / Åstedvej 15, Durup, 7870 Roslev

Mail: susanne@grovbiksen.dk

Tlf.: 29 25 89 76

 

Medlem af følgende udvalg og bestyrelser:

Grundlisteudvalget (formand), Vurderingsnævnet (suppleant). Tidligere medlem af Skatteankenævnet og Bevillingsnævnet.

Hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Socialrådgiverforening, bestyrelsesmedlem i Pensionskassen PKA. Delegeret i FTF og FTFA. Tidligere FTF medlem af det lokale beskæftigelses råd i Morsø Kommune.

Bestyrelsesmedlem i Socialdemokraterne Skiveegnen, kasserer i Stationen Durup) og medlem af arbejdsgruppen vedr. renovering af Durup Hallen.

 

Jeg opstiller op som kandidat til byrådet, fordi jeg brænder for det politiske arbejde og gerne vil have indflydelse på udviklingen af Skive Kommune både erhvervsmæssigt, socialt og kulturelt.

Skive er en udkants kommune men bestemt også en udviklingskommune. Der sker en masse i kommunen, men det kan blive endnu bedre.

Alle borgere i Skive Kommune skal have det godt. Ingen børn må være utilpassede. Der skal være plads til alle og arbejde til alle dem, der kan arbejde. Borgerne skal føle, kommunen er til for dem.

Beskæftigelsespolitikken skal vendes på hovedet. Der skal afsættes ekstra midler for også at få kommunens svageste i gang. Der skal tages udgangspunkt i den enkeltes ønske, evner og muligheder. Der skal ansættes mere personale og kontrollen skal begrænses, så der reelt er tid til at støtte og vejlede den enkelte på kontanthjælp, dagpenge, fleksjob og pension. Erfaringer viser, det betaler sig at investere i socialt arbejde.

Alle børn i Skive Kommune skal have 1 gratis fritidstilbud. Skolerne skal hjælpe eleverne med at finde den fritidsinteresse, der passer bedst til den enkelte. Det er så vigtigt, at børn også i fritiden er i fællesskab med andre og har noget personligt udviklende at tage sig til. Alle erfaringer viser, at de børn, der klarer sig bedst, er dem, der allerede fra barnsben har haft sunde fritidsinteresser, har følt sig accepteret, haft gode venner og har lært at begå sig socialt i fællesskab med andre.

Kommunens ansatte skal have mere tid til den borgerrettede kontakt. Måltal og effektivitet skal ikke længere være styrende for kommunens politik. De ansatte skal føle sig trygge i arbejdet og have tid til at udføre arbejdet både kvalitativt og professionelt, så de kan møde borgerne med glæde og respekt.

Erfaringer viser, at de penge, der investeres i socialt arbejde, hurtigt med overskud tjenes ind igen.

Privat er jeg samlevende med glarmester Ole Aakjær, men har også mit eget hus i Durup, hvor jeg tager aktivt del i landsbyens liv og aktiviteter. Ole og jeg har til sammen 5 voksne børn. Jeg er socialrådgiver med mange års erfaring indenfor faget og har i mange år været politisk aktiv i fagbevægelsen.