Ruth Kristensen

 

Sjællandsgade 5, 7800 Skive. Tlf. 97526276. rukr@skivekommune.dk ruthkristensen.dk

Medlem af følgende udvalg:
Byudviklingsudvalg (formand)
Social- og ældreudvalget
Sundhedsudvalget
Ekspropriationskommission vedrørende fast ejendom
Bestyrelsen for Uddannelsescenter Hiltop
CKU
Bestyrelsen for Krydstoldjagten nr. 27
Kommunerepræsentant i Regionens Samarbejdsudvalg for vederlagsfri fysioterapi.

Jeg er født og opvokset på landet i små kår. Har arbejdet på et jernstøberi. Fandt ud af at det var mennesker jeg ville arbejde med fremover. Blev uddannet som pædagog. Jeg har været leder af daginstitutionen Lærkereden i Skive siden 1987. Jeg er gift, har 3 børn og et barnebarn.

Har stor livserfaring med op- og nedture. Har været alenemor med 3 børn og haft psykisk sygdom tæt på i familien. Jeg er af natur glad, seriøs og kan godt lide udfordringer – også gerne politiske udfordringer.

Mærkesager.

Social- og ældrepolitik

Vi har nogle gode og flotte fysiske rammer på vores plejehjem, men vi skal altid have fokus på indholdet.

Derfor er det vigtigt:

 • At arbejde på at forebygge frem for helbrede

 • At vi fortsætter med at videreudvikle ældrepædagogikken, som betyder at den enkelte borgere deltager mere aktivt i egen dagligdag, så livskvaliteten højnes.

 • At vi indfører et Trivselshæfte for den enkelte borger, så det at blive ældre ikke opfattes som en sygdom. Der skal være mere fokus hvad der er en ”god dag” for den enkelte.

 • Uddanne personer, der netop har fokus på den daglige trivsel – gerne i samarbejde med social- og sundhedsskolen.

 • At vi afsætter mere tid, når en ældre flytter på plejehjem, så borgerens behov kan afdækkes og afklares og hvis borgeren ønsker det, skal de pårørende medinddrages.

 • Arbejde på at få noget af det omfattende ”papirarbejde” og registrering fjernet.

 

Børne- og familiepolitik

Én stor udfordring indenfor området i disse år er de udsatte børn. Et udsat barn kan man være af mange årsager, men det der er kendetegnende for et udsat barn er, at hverdagen ikke er optimal, så barnets udvikling og trivsel er truet.

Som politikere vil jeg derfor arbejde på at:

 • Normeringen – altså antallet af ”hænder” indenfor området ikke bliver beskåret yderligere.

 • At der bliver en højere normering i de dagtilbud, der har et højt antal udsatte børn

 • At der bliver mulighed for ”forældrestuer” i dagtilbud på lige fod med ”forældreklasser” i folkeskolen – det betyder at forældrene bliver endnu mere inddraget i deres barns trivsel og udvikling end hidtil.

 • At der bliver øget mulighed for efteruddannelse til personalet, der arbejder med udsatte børn

 

Erhvervspolitik

Lige nu pendler relativt flere borgere ud af Skive end i Region Midtjylland som helhed. Derfor skal der gøres en massiv og ekstraordinær indsat i de kommende år. Uden en aktiv erhvervspolitik bliver det svært at opretholde arbejdspladser, at få skatteindtægter til vore velfærdsydelser og opretholde vores forpligtelser overfor vore ældre, børn og unge.

Derfor vil jeg som politikere satse på følgende områder:

 • Undersøge muligheden for at tilbyde nye virksomheder bedre rammer end i dag

 • Sikre at vi har den rigtige og tilstrækkelig velkvalificeret arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger i de kommende år.

 • Tilbyde en 24 timers service, hvor virksomheder inden for et døgn kan få rådgivning og vejledning og tilbud om køb af erhvervsgrunde

 • Tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne og udbygge praktikperioderne

 • Udbygge samarbejdet med de øvrige kommuner i Regionen, så et sammenhængende arbejdsmarked kan styrkes

 • Have fokus på og udbygge ungdomsuddannelserne

 

MEDinddragelse af borgerne

· I Byrådet skal der være en kultur, som medinddrager borgerne i vigtige beslutninger.

 

Politikerne er folkets talerør og ikke omvendt!

Samtidigt skal politikerne også turde at påtage sig det ansvar, at træffe beslutninger på borgernes vegne, når det er påkrævet. Her tænker jeg på fordeling af de økonomiske ressourcer, kvalitetskrav og udvikling.

Venlig hilsen
Ruth Kristensen
Sjællandsgade 5, 7800 Skive.
Tlf. 97526276.
rukr@skivekommune.dk
facebook.com/ruth.kristensen.524