Regionsrådsmedlem

 

Claus Kjeldsen
Mellemtoften 29, 7800 Skive
Regions mail: claus.kjeldsen@rr.rm.dk
Privat mail: cbk1966@gmail.com
Mobil: 4115 1245

Facebook

Twitter

 

Jeg er valgt til Regionsrådet i Region Midtjylland

Her er jeg udpeget til:

  • Det rådgivende udvalg for regional udvikling

  • Det midlertidige udvalg for patientsikkerhed

  • Videnskabsetisk komité II

  • Bestyrelsen for Hospice Limfjord

Af Danske Regioner udpeget til bestyrelsen for sundhedsportalen sundhed.dk

  

Lidt om mig.

Jeg er født og opvokset i Vinderup og blev student i Struer. Efter 10 år i Flyvevåbnet forskellige steder i Danmark bor jeg i dag i Skive med min kone. Vi har tilsammen 4 børn. Til dagligt udvikler jeg software i en privat virksomhed i Glyngøre.

Politik har interesseret mig siden mine ungdomsår, og ved valget i 2013, var jeg så heldig at opnå valg til regionsrådet i Midtjylland. Her har jeg bl.a. arbejdet med regional udvikling, patientsikkerhed og kultur.

Min fritid bruger jeg på familie, gør-det-selv arbejde på huset og cykelløb i fjernsynet. Ud over det nyder jeg at lytte til musik og der bliver da også tid til en koncert en gang imellem.

Derfor stiller jeg op til valget i 2017.

Et velfungerende og veldrevet sundhedsvæsen kommer ikke af sig selv. Selv om sundhedsvæsenet er stærkt i dag, er det vigtigt, at vi bliver ved med at udvikle og forbedre det. Det vil jeg gerne fortsat bidrage til.

De fleste af os har haft alvorlige sygdomme eller sindslidelser inde på livet og ved, hvor hårdt det er. Jeg har selv oplevet det blandt min nærmeste familie. Det har naturligvis påvirket mig, og det har været med til at åbne mine øjne for et spændende og vigtigt politisk område. Det er vigtigt, at vi styrker sundhedsvæsenet og gør behandlingen endnu bedre.

Kvalitet og nærhed.

Når sygdommen rammer en af os er det vigtigste for os og vores pårørende, at der er det rigtige tilbud, så vi, om muligt, kan blive raske igen. Det handler derfor ikke kun om at behandle mange, men også om at der er høj kvalitet i de sundhedstilbud, vi modtager.

Kvaliteten i behandlingen sikres bl.a. ved at udvikle medarbejdernes faglige viden og kunnen, og ved at øge samarbejdet, så der sker færrest mulige fejl. Lokalt skal vi fastholde og udvikle akutberedskabet, og regionen og Skive Kommune skal i samarbejde fortsat udvikle de nære sundhedstilbud i Skive Sundhedshus.

Vi skal tage hånd om de svageste.

Psykiatriske patienter lever i gennemsnit kortere end andre borgere. Derfor er det vigtigt at vi arbejder målrettet for at forlænge levetiden og øge livskvaliteten for psykisk syge.

Et vigtigt skridt er, at vi ligestiller fysiske og psykiske sygdomme. Det gør vi blandt andet ved at sikre en psykiatrisk behandling af høj kvalitet og samle behandlingen af psykiske og fysiske sygdomme, så alle kan få en behandling af ensartet høj kvalitet.

Lige adgang for alle.

Uligheden i sundhed er et stort problem i vort samfund. Det er forkert, at mennesker med dårlige sociale vilkår også skal opleve at have et kortere liv og færre gode leveår.

Vi skal arbejde på at der er lige adgang til sundhedsvæsnet uanset hvem man er eller hvor man bor. Det betyder at alle skal have en praktiserende læge og at vi skal styrke samarbejdet mellem region, kommuner og praktiserende læger. Vi skal også i højere grad arbejde på at forebygge sygdom, så vi alle, men især de svageste borgere, kan opnå flere gode og raske leveår.

 

Mine mærkesager.

  • Lige adgang til behandling for alle – uanset hvor du bor eller hvem du er.

  • Et stærkt og velfungerende akut beredskab i hele Region Midtjylland.

  • Der skal fortsat være en praktiserende læge til alle borgere i regionen.