Peder Christensen

 

Sandbyvej 6, 7800 Skive. 
Tlf. 40412977 eller 72582410. 
Mailadresse: pecr@skivekommune.dk

Medlem af følgende udvalg:
Økonomiudvalget
Viceborgmester

Medlem af bestyrelsen for Skive Gymnasium

Politisk ordfører for Socialdemokraterne
 

Jeg har været medlem af byrådet i godt 24 år, hvor jeg har arbejdet med politik i næsten alle politiske udvalg.

Jeg har i de år været udvalgsformand i mere end 16 år og borgmester i den gamle Spøttrup kommune i 5 år.

Som politiker og politisk ordfører brænder jeg først og fremmest for, at skabe udvikling i Skive kommune med flere arbejdspladser og et stigende indbyggertal.
Vi skal selvfølgelig have styr på økonomien, men vi skal også turde satse på udviklingen, da kommunen ellers vil sygne hen.
Vi har ikke meget ud af at være økonomisk godt styret, hvis arbejdspladserne forsvinder og indbyggertallet falder.

Den kommunale velfærd og udvikling er i høj grad afhængig af et velfungerende og ekspanderende erhvervsliv, gode uddannelsesmuligheder og attraktive boliger.

Jeg er derfor glad for, at vi i konstitueringsaftalen for det nye byråd er enige i alle partier om, at de vigtigste politiske områder i den kommende byrådsperiode er en styrkelse af bosætningen med flere indbyggere, flere arbejdspladser til kommunen og bedre infrastruktur, hvor især hovedvejen til motorvejen i Herning skal gøres bedre, så vi få en bedre adgang hertil.

Vi skal derfor arbejde sammen med og understøtte erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne i alt den udstrækning, som den kommunale fuldmagt tillader og vi skal investere i attraktive bosætningsmuligheder i hele kommunen.

Privat er jeg godt gift med Elsebeth, som efterhånden har holdt mig ud i snart 38 år.
Vi har 4 døtre, som indtil videre har givet os 6 børnebørn.
Jeg arbejder som politikommissær i Midt- og Vestjyllands politi, hvor jeg er leder af politiets servicecenter i Holstebro.

Politik er selvfølgelig min store interesse, men udover det så holder jeg af lange gåture i naturen og en løbetur en gang imellem.
Jeg er meget historisk interesseret og holder også af at se fodbold og cykelløb i fjernsynet.