Partiforeningerne

 

Skive-Højslev, Sallingsund og Spøttrup er i dag samlet i én forening:

Socialdemokratiet

i Skive Kommune

Partiforeningen

 

Socialdemokraternes historie på Skiveegnen rækker langt tilbage i tiden.

Der var tidligere små partiforeninger i stort set hvert sogn på egnen.

I tidens løb har små partiforeninger slået sig sammen i takt med, at kommunerne er blevet større.

I dag er der således kun én socialdemokratisk partiforening på Skiveegnen. På en ekstraordinær generalforsamling den 9. april 2014 blev det besluttet, at sammenlægge de sidste små partiforeninger.

Skive-Højslev, Sallingsund og Spøttrup partiforening blev den dag til én forening: Socialdemokratiet i Skive Kommune.