Ove Jensen

 

Ove Jensen kandidat nr. 17 på Liste A til KV  2017.

Frederiksgade 40

7800 Skive

e-mail: ove.jensen@skolekom.dk

Tlf.: 29 69 62 39

Jeg er født den 13. januar 1954 i Holstebro, og er vokset op i Herning fra 1958.

I 1974 kom jeg til Skive, og i 1978 afsluttede jeg min uddannelse mig som lærer fra Skive Seminarium.

I perioden august 1978 til januar 2017 har jeg haft flere forskellige jobs ved skolevæsenet i Skive Kommune. Senest som skoleinspektør ved Aakjærskolen i perioden maj 2000 til januar 2017.

Via mine skiftende jobs ved skolevæsenet og via min færden i forskellige foreninger i Skive By og opland, har jeg et godt kendskab til hele Skive kommune – såvel by som land.

I øjeblikket er jeg fodboldtræner for et hold U10 piger i Resen. Jeg er med i bestyrelsen for Skive og Omegns Teaterkreds og jeg er siden 1. december medlem af menighedsrådet i Skive Sogn. Jeg er med i bestyrelsen for Apoteker Norgaards børnehave.

Jeg har i flere omgange været aktiv i kommunal politik i Skive Kommune, og har nu besluttet at stille op som kandidat for Socialdemokratiet til Kommunalvalget den 21. november 2017. Jeg håber på, at jeg bliver valgt.

Grundlaget for at drive politik er efter min mening samtalen, dialogen og det mulige kompromis. En stemme på mig vil være at ja til samtalen, dialogen og viljen til at indgå kompromisser.

Jeg vil i mit politiske virke have særlig interesse og kompetence omkring:

Børne – og unge området.

Kultur og fritid.

Beskæftigelsesområdet.

Ældreområdet.

Med udgangspunkt i Socialdemokratiets valgprogram til KV 17 vil jeg især gå til valg på:

Big Blue Skive skal gennemføres med Skive Kommune som hovedinvestor. 

Vuggestuer, børnehaver, folkeskoler og ungdomsskolen i Skive Kommune skal være eksemplariske og  være blandt landets allerbedste.

Vi skal udvikle og bevare ungdomsuddannelserne i Skive. Campus Skive og Læreruddannelsen i Skive skal udvikles og fastholdes.

Det skal være godt at være gammel i Skive Kommune. Derfor skal ældreplejen være blandt de allerbedste ældretilbud i landet.

Skive Kommunens forenings- og kulturliv skal fortsat udvikles.

Green Lab skal etableres og udvikles og Skive Kommune og erhvervslivet skal forsat gå forrest i arbejdet med grøn energi.

Skive Kommune skal forsat føre den bedste erhvervspolitik blandt landets 98 kommuner.

Skive Kommune skal fortsat være blandt de kommuner, som har den laveste ledighed.

Skive Kommune er en decentral styret kommune ,og ildsjælene skal støttes til gavn for de mindre lokalområders fortsatte udvikling.