Ole Priess

Villaparken 143, 7860 Spøttrup. Tlf. 97564007. olep@skivekommune.dk olepriess.dk

Medlem af følgende udvalg:
2. viceborgmester
Økonomiudvalget
Børne- og Familieudvalget
Valgbestyrelse ved kommunale valg
Kommunernes landsforening, delegerede
Ungdomsskolebestyrelsen

Gang i Skive er mit mål for Skive kommune.

Vi skal blive blandt de bedste kommuner i landet, når det handler om at skabe udvikling og vækst for vort erhvervsliv. Vi skal skaffe arbejdspladser til Skive, vi skal sikre, at den selvstændighedskultur vi har på egnen, bliver drivhjulet for vores udvikling og dermed ikke en afvikling.

Der skal også skaffes endnu flere uddannelsespladser til kommunen, det er vigtigt, at vi bliver et attraktivt sted for unge familier at bosætte sig. Det kræver, at vi har gode muligheder for vores børn og unge, både hvad angår dagpleje, vuggestuer, børnehaver og skoler. Der skal ligeledes sikres et aktivt og spændende kulturliv.

Vi skal turde satse og investere i kommunen, fremfor blot at spare og skære ned. Der skal være styr på økonomien, men uden at investere kommer vi aldrig videre.

Kort om mig:

Jeg er 40 år, gift med jordens dejligste kvinde Milka. Vi er en sammenbragt familie med dine og mine børn, 5 herlige og skønne unger, i alderen fra 7 år og til 14 år. Vi bor i et parcelhus i Balling.

Jeg er viceskoleinspektør på en folkeskole i Nykøbing Mors. Jeg er læreruddannet fra Skive Seminarium i 2000. Forinden dette aftjente jeg min værnepligt i Den Kongelige Livagarde i København. Jeg har ligeledes arbejdet i 11 år i Dagli´ Brugsen Balling. Jeg har altid været engageret i fritids- og lokale forhold, både i den lokale borgerforening, byfest udvalg, Sparekassen Ballings repræsentantskab. Jeg har også igennem mange år været fodbold træner for børne- og ungdomshold.

Jeg er født og opvokset på Skive-egnen. Søn af elektriker og sygehjælper Frank og Grethe Priess. Jeg er et positivt og glad menneske. Jeg elsker at læse bøger, gerne historie og at campere sammen med familien.

Jeg har været med i lokal politik i over 15 år. Jeg har været kommunal politiker i 12 år, først 4 år i den tidligere Spøttrup kommune og de seneste 8 år i ”NY” Skive kommune.

Med min erfaring såvel fagligt, politisk og menneskeligt, har jeg et godt udgangspunkt til at sætte mig ind i de udfordringer hverdagens familier, borgere, organisationer og erhvervsliv står i. Jeg vil som borgmester være parat til at slås for vores egn, lytte til vores borgere og sammen skabe fremtidens Skive kommune.

Læs mere på min hjemmeside: olepriess.dk