Marianne Fejerskov

Johs. Ewalds Vej 20

7800 Skive

e-mail: Fejerskov56@gmail.com

Tlf.: 21 23 80 41

 

Jeg er 61 år og bor i Egeris på Johs. Ewalds vej 20.

Jeg er uddannet bankassistent i Kjøbenhavns Handelsbank, Slotsgade i Skive i 1977 og rejste i 1980 til bankens hovedsæde i København  og senere til flere afdelinger rundt om i landet.

I 1997 fik jeg interesse i at arbejde i psykiatrien og da jeg vendte hjem til Skive i 2001, fik jeg arbejde på Bostedet Resenvej i Skive.  Jeg tog uddannelsen til social- og sundhedsassistent og blev kort tid efter fastansat på samme arbejdsplads og hvor jeg er stadigvæk er ansat. I dag hedder vi Psykiatri og Sundhed i Skive Kommune.  Jeg har været tillidsmand og elevvejleder i mange år.

I min fritid er jeg næstformand i Egeris Menighedsråd og hundefører i Politihjemmeværnskompagniet i Skive. Jeg har hele mit liv haft stor interesse for heste og har haft ridehest på rideskolen og løbsheste på travbanen. Jeg har været opdrætter af travheste i mange år og har en tilbage – en tidligere løbshest – som går og hygger sig på en mark uden for Skive.  Jeg er også meget interesseret i historie og arkæologi på vores egn.

Jeg har været interesseret i politik i mange år men det tog fart, da jeg blev spurgt om jeg ville stille op til Socialdemokraterne Skiveegnens bestyrelse på generalforsamlingen i marts 2015. I dag er jeg dybt involveret i aktiviteter og bestyrelsesarbejdet i vores velfungerende kreds.   

 

 Mine politiske mærkesager:

 

 • At nytænke Egeris Torv sammen med borgerne i Egeris. Torvet skal være et rart og hyggeligt sted at mødes og opholde sig.

   

 • At skabe et sted for helt unge, hvor der er mulighed for kreativitet og iværksætteri sammen med voksne og erhvervslivet for at skabe kontakter og se muligheder, så de unge får lyst til vende tilbage til Skive efter endt uddannelse.

   

 • At borgerne i Skive Kommune får en bedre sundhedstilstand

   

 • At formidlingen af de tilbud vi har i Skive Kommune bliver bedre og mere tydelig for turister og mulige tilflyttere f.eks. af naturoplevelse, sportsevents og forenings- og fritidslivet. Jeg kan nævne Skive Festival, Fur, Spøttrup Borg, Travbanen, Skive Teater, Kulturcenter Limfjord, Sparbank Arena, Skive Søsports Havn og Skive Stadion

   

 • At Det Sociale Akuttilbud, der er et tilbud til alle borgere i krise, bliver et permanent tilbud i Skive

   

 • At Skive Kommune ikke mister sine sidste historiske bygninger

   

 • At Peder Christensen bliver den næste borgmester i Skive Kommune