Kim Jepsen

Poppel alle 30

Ramsing, 7860 Spøttrup.

Tlf. 60198766.

Mail: kimluftskipper@hotmail.com

Jeg er født, opvokset og bosat i Ramsing. Jeg er gift med Maiken og sammen har vi tre børn der alle er i den skolesøgende alder. Jeg er uddannet sælger og arbejdet indenfor dette fag i en lang årrække. I dag arbejder jeg på Thise mejer.

Jeg mener udover den gode byrådsgruppe vi, socialdemokrater har i dag, så er der også bruge for nye og unge kræfter i byrådet, dette er blandt andet en af grundene til jeg stiller jeg op. Og der er nok at tage fat på.

De områder der interesser mig mest udover kommunen som helhed er:

Børne- og unge- området:

Gode pasnings muligheder for børnene i nærområderne er en vigtig brik for et lokal område samt udviklingen af det lokale samfund, det skal der være meget mere fokus på i fremtiden. Vi har nogle gode folkeskoler i vores kommune, det viser test. Men vi skal forsat udvikle vores folkeskole, vores børn skal trives i skolen og udvikles både fagligt og socialt så de kan blive klædt på til at tage en uddannelse senere i livet, og gerne i Skive kommune.

 

Social & ældre området:

Vi skal forsat have en ordentlig service overfor vores ældre og svageste borger i kommunen. Beslutningerne skal tage udgangspunkt i opgaven og IKKE i budgets rammer, den behandling vi giver vores borger skal være lovgivningsmæssig og moralsk i orden!

Landsby udvikling:

Jeg kommer selv fra en by hvor vi har mistet skolen grundet for lavt elev tal. Vi har i dag nogle gode bygninger og mini hallen som rummer blandt andet børnehave/vuggestue, ungdoms klub som har mellem 70-80 medlemmer fra store dele af kommunen. (med mulighed for deltagelse allerede fra 5. klasse) Med klub aften to gange om ugen udover div. arrangementer i løbet af året. Bygningerne huser også ”Onsdags huset” (som har fejret sølv bryllup) hvor 80-100 mennesker mødes hver onsdag i vinter halvåret til fælles spisning og socialt samvær. I nær fremtid skal bygningerne forhåbentligt også huse Spøttrup lokal historisk arkiv, med gode parkerings muligheder samt god indretning af bygningerne også for ældre og handicappede.

Lihme har noget af det samme mht. deres flotte medborger hus de har opført i deres gamle skole, det er baseret på meget stort arrangement, frivilligt arbejde og sammenhold! Udvikling frem for afvikling!!!

Vi skal alle med lige fra Fur i nord, Rønbjerg i syd, Lihme i vest og Virksund i øst og alt det midt imellem.

MEN samtidig med at vi har fokus på landsby udvikling, skal vi også huske at udvikle og ”BRANDE” Skive, både som handelsby, uddannelses by og som hoved by. Skive by, er en dejlig by, det skal vi huske at fortælle, og ikke lade os stå tilbage og lade os overhale indenom af vores nabo byer, vi skal turde at tage chancer og gribe mulighederne når de er der.

Kulturen er også en vigtig faktor når vi snakker branding. Vi har blandt andet Spøttrup borg (Danmark s bedst bevarende middelalder borg) Skive festival er også med til at sætte Skive kommune på, om ikke verdens kortet, så Danmarks kortet. Hvilket er vigtigt og godt for Skive kommune.

Også har vi har naturen og Limfjorden som skal udnyttes og være med til at trække nye tilflytter til vores kommune. 

Jeg vil gå efter det brede samarbejde samt en god tone i byrådet, hvis jeg bliver valgt.

JEG VIL HELE KOMMUNEN, OG VI SKAL ALLE MED!!

Følg mig på facebook: @stemkimjepsen