Julie Lysdal Markussen

 

Voldgade

7800 Skive

mail: Julielysdal@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/julielysdalmarkussen.Socialdemokratiet/

Jeg er 29 år og bor i Voldgade i Skive. Til daglig sidder jeg som udviklingskonsulent i Skive Kommune – så kommunens udvikling er ikke kun noget, jeg brænder for i fritiden, men også i hverdagen.

Jeg er født og opvokset i Hald udenfor Skive og har tilbragt hele min barndom i kommunen. Efter gymnasiet og et år i produktionen på Dantherm valgte jeg som mange andre unge at rykke mod en af de store byer. Valget faldt på Aalborg, hvor jeg fra 2008-2013 læste Politik og Administration.


Kendetegnende for min uddannelsesmæssige vej er, at jeg hele tiden har fulgt mit hjerte og langt hen ad vejen ikke har vidst, hvad jeg ville, eller hvor min rejse ville føre mig hen. Heldigvis førte den mig i praktik i Skive Kommune – en beslutning jeg ikke har fortrudt, da den bragte mig hjem igen.

Min kærlighed til og tro på det her sted er siden kun vokset, hvorfor jeg også kun er glad for min beslutning om at ville gøre endnu mere for kommunen ved aktivt at gå ind i lokalpolitik.

En stemme på mig vil være en stemme på en (forholdsvis) ung kvinde, der ønsker at tage kampen op og være med til at sikre Skive Kommunes fremtid. Nogle af de vigtigste mærkesager jeg vil kæmpe for som medlem af kommunalbestyrelsen er:

Skive som lokomotiv

Vi har her i kommunen de mest idérige og driftige landsbyer. Det skal vi fortsat have – men vi skal også have en hovedby, der kan samle kommunen og drive os frem. Jeg har før brugt metaforen, at Skive er lokomotivet og landsbyerne vognene. Og som tidligere sagt, så er vores vogne blevet så fulde og tunge af ideer og muligheder, at lokomotivet har svært ved at trække dem. Vi skal have brændstof på lokomotivet, så det kan føre os alle frem i samlet flok.
Jeg ønsker at arbejde for byudviklingen i Skive, da jeg tror på, at en stærk hovedby er vores bedste mulighed for at være med, hvor tingene sker. De skal nationalt vide, at vi tror på os selv her i Skive Kommune, og at vi vil kæmpe vores sag til enhver tid.

En klog by- og kommuneplan

Jeg har flere gange hørt folk udtale sig om, at vi i Skive ikke har tænkt klogt, når vi har udviklet byen. Jeg kan kun være enig. Vi har glemt vores styrker og har bygget væk fra åen. Vi skal have det grønne og blå tilbage i bybilledet. Vi skal have en klog plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig, og vi skal holde fast i den plan.
Vi skal følge de gode ideer i BIG Blue Skive 2040, som kan være med til at give Skive et løft, og vi skal arbejde for, at man også fra national side giver os mulighed for at udvikle os. Vores placering ved fjorden skal ikke være til hindring for os men i stedet være vores fordel. Og det skal vi have overbevist de nationale politikere om, så det ikke kun er de store byer ud til kysten, der har gavn af deres placering ved vandet.

(Måske) verdens bedste folkeskoler

Jeg har rigtig mange gode minder om min opvækst i Skive Kommune. Også om min tid på Ørslevkloster og Højslev skoler. Tiderne har ændret sig meget, siden jeg sad i klasselokalet – men ikke det hele. Vi har stadig lærere, der brænder for deres arbejde og for at give børnene den bedste læring. De er en inspiration for børnene og den vigtigste årsag til læring. Vi skal indenfor de mulige rammer give vores børn de bedste forudsætninger for læring og samtidig give vores lærere de bedste muligheder for at inspirere børnene gennem læring. Vi skal bonne ud på de nationale undersøgelser på, at vi har de gladeste børn i folkeskolerne. Vi skal vise, at Skive Kommune er stedet, hvor børn trives og er glade.

Et springbræt for ungdommen

Vi ser det ikke kun her i kommunen, men også andre steder. Unge flytter mod de store byer og vender ikke hjem igen. Jeg ønsker at give vores unge de bedste forudsætninger for at tage af sted for at læse, men jeg ønsker også, at mange af dem har lyst til at vende hjem igen. Jeg ønsker et tæt samarbejde med vores uddannelsesinstitutioner i kommunen og samtidig også med vores lokale virksomheder. En af de bedste forudsætninger for at få (nogle af) vores unge hjem igen er, at de ved, hvilke muligheder der ligger og venter på dem. Både karrieremæssigt, men også fritidsmæssigt. Jeg hører ofte unge sige, at der ikke er en skid at lave i Skive. Det tror jeg ikke er sandt – eller i hvert fald ikke helt sandt. Jeg ønsker at indgå i en tæt dialog med de unge om, hvordan vi skaber det bedste miljø for dem her i kommunen, så der også er (flere) aktiviteter for dem.

Et stærkt samarbejde med erhvervslivet

Vi skal have en tæt dialog med vores erhvervsliv. Bosætning og karriere hænger stærkt sammen, og hvis vi skal have den arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger, til at kigge mod Skive, kræver det en samlet indsats. Jeg ønsker, at der oprettes et § 17 stk. 4 udvalg, hvor vi både har politikere og repræsentanter fra erhvervslivet siddende. Hvis vi ønsker udvikling på erhvervsområdet skal vi også være sikre på, at vi arbejder i den samme retning. Det gør vi bedst ved at sidde om det samme bord og indgå aftaler, der giver ejerskab hos os som kommune og hos vores virksomheder.

Regionalt og nationalt

Som allerede nævnt skal vi være tydeligere, når det kommer til det nationale niveau. Men vi skal fortsat også arbejde på at være tydelige regionalt. Vi skal lade omverdenen vide, at vi er klar på at sætte dagsordenen – både når det kommer til de små spørgsmål, men også de store politiske spørgsmål.

Vi skal have modet til at turde.