Johnny Kent Knudsen

Glattrupvej 22 – 7800 Skive

Byråds mail: jkkn@skivekommune.dk

Privat mail: Glattrupvej22@webspeed.dk

Mobil: 23398011

Medlem af:

Ældreudvalget (medlem / næstformand siden 2014).

Medlem af social , sundheds & Forebyggelsesudvalget.

Medlem af bestyrelsen på Skive produktionshøjskolen Marienlyst (fra 2009).

Samt udpeget til Handicaprådet.

Mine mærkesager er slet og ret din og min hverdag. En stemme på mig er ikke en stemme på en forkromet politiker, men blot et menneske der tror på vi kan gøre hverdagen bedre for hinanden. Jeg bruger ikke min tid på tomme løfter men på at sikre, at alle vore borgere har en værdig og tryg tilværelse. Uagtet hvad den enkelte

har med i rygsækken. Det være sig de borgere der benytter kommunens tilbud, men ikke mindst de fantastiske medarbejdere der leverer alle ydelserne.

Alle skal sikres, at Skive kommunen er stedet man ønsker at leve & virke. Vi lever i en tid, som kræver tilpasninger over en bred kam. Befolkningssammensætningen ændres i hast, der fødes færre børn. Der bliver flere ældre med behov for støtte og hjælp.

og der skal tilpasses indenfor stort set alle områder. Dette kræver ikke blot indsigt, men også mod. Vi skal sammen sikre rettidig omhu, men samtidig at tilpasning ikke kun handler om at spare. Men i større grad om kvalitet for de penge, vi nu har at gøre med.

Vi skal sammen sikre vore børn verdens bedste dagtilbud, som gennem sparring med forældrene & sund pædagogik sikrer læring og personlighedsdannelse, som ruster vore børn til mange års udbytterig skolegang.

Vi skal sammen sikre verdens bedste folkeskole. En folkeskole som fylder alle børns rygsæk med viden og arbejdsmoral, således at de er rustet til at uddanne sig og derigennem skabe det samfund, kommende generationer skal arve. En folkeskole der sammen med forældrene sikrer, at alle har både mod og mulighed for at vælge netop deres arbejdsliv.

Vi skal sammen sikre en ældrepleje & omsorg, som er værdige for vore forældre, bedsteforældre & oldeforældre. Disse ældre, men flittige hænder har bygget vor by, vort land og vor velstand.

Vi skal sammen sikre Handicappede behandles med respekt og værdighed, vi må ikke gå tilbage til fordumstids opbevaring. Mennesker har ret til det bedst mulige liv, trods det enkelte menneskes udfordringer.

Vi skal sammen sikre at vore kommunalt ansatte der arbejder med borgerne, såsom pædagoger lærere, hjælpere, assistenter & ledere. Høres og tages med på råd. Deres fælles faglighed er vort samfunds virkelige styrke. Og vi må sikre deres virkelyst og trivsel til gavn for os alle. Forandringer er en del af hverdagen overalt i verden. Men i Skive må vi sikre, at det ikke er på bekostning af faglig stolthed & arbejdsglæde. Derfor må vi lytte til hinanden.

Vi skal sammen sikre vilkår for erhvervslivet, som giver grundlag for vækst og lyst og mulighed for iværksætteri i Skive kommune. Vi kan ikke komme udenom, at vi mangler arbejdspladser, og de skabes af vort erhvervslivs muligheder for vækst. Især små og mellemstore virksomheder har vækst potentiale til gavn for alle borgerene i vores kommune.

Vi skal sammen sikre at Skive kommune arbejder for samtlige borgere, både de stærke, de svage, de arbejdende og de ledige. Går en af os i knæ, er det vores fælles ansvar at få rejst os igen. Mange føler desværre, at kommunerne er modstandere, når livet slår knuder er ledig eller syg, handicappet eller med særlige behov. Vi har alle ret til at blive set og hørt, vi har alle ret til at være et helt menneske med indhold og livskvalitet.

Vi skal sammen skabe vor fremtid. Det kræver meninger, beslutninger, styrke & mod.

Jeg er en mand med meninger, fast vilje, tro & mod. En stemme på mig er en stemme på mennesket.

Jeg ønsker alle et godt valg. Jeg håber, hver enkelt sætter sit kryds der, hvor tilliden ligger. Således at det hold, der skal lede vor dejlige kommune de næste 4 år, er det stærkest tænkelige hold. Og det være med eller uden min person.

KV 17 er dit valg?.. en stemme på liste A er en stemme på mennesker med fælles ansvar.

Johnny Kent Knudsen

Socialdemokratisk medlem af skive Byråd 2009-2017

Tidligere medlem af:

Børne Familie Udvalget (2009-2014 & 2016-2017.

Social & Ældre udvalget (Næstformand) (2014-2017.

Handicaprådet (formand) (medlem 2009-2013 // Formand 2014-2017.

Landsbyudvalget (2014-2017).

Af byrådet udpeget til Bestyrelsen for produktionshøjskolen Marienlyst (2009-2017

Tidligere virke i byrådsregi:

Medlem af Kultur & Fritidsudvalget (2014-2016).

Medlem af Arbejdsmarkedsudvalget (2009-2013).

Medlem af Folkeoplysningsudvalget (2014-2016).

Medlem af bestyrelsen for kulturhus båden Svanen (2014-2016).

Læserbrev:

Johnny´s plan.

Lis og sikkert mange andre ønsker svar på byrådskandidaters visioner inden kommunal valget til november. Her har i så det væsentligste i min vision…

Socialområdet har gennem årene været udsat for massive besparelser, Det er min holdning, at vi ikke kan spare yderligere. Ikke uden, at vore mest sårbare borgere betaler en alt for høj pris. Faktisk mener jeg vi er gået for langt allerede..

Der kommer flere & flere borgere med diagnosen autisme. Autisme er en bred betegnelse, der kan udfolde sig på flere hundrede måder. Nogle har brug for massiv støtte og omsorg hele livet, mens andre med den rette støtte og vejledning kan noget helt ud over det sædvanlige på det danske arbejdsmarked.

Dette skal vi understøtte og netop derfor er det vigtigt, at Skive kommune bevarer førertrøjen på autismeområdet. Vi har i fælleskab i Social & Ældreudvalget igangsat en undersøgelse, for at afdække mulighederne for at skabe et unikt autisme center i netop vores kommune. Det er min holdning, at kommunens vigtigste opgave er at sikre alle lige muligheder for at leve og opleve & støtte alle med behov til at blive den bedst mulige udgave af sig selv.

Som Socialdemokrat kan jeg og mine partifæller kun være stolte af, at vi ved forhandlingerne til budget 2017 i godt samarbejde med byrådets øvrige partier fik tilført socialområdet flere penge. Det er en udmærket start på de mine visioner for det sociale område. Og er vælgerne enige opnår jeg nok genvalg, og kan så også fremadrette arbejde for, at sikre et både sundt og værdigt liv for vore borgere med handicap. Og det kan kun i min optik kun ske med tilførsel af flere penge. Alle besparelser rammer varme hænder. Vi har simpelthen ramt bunden.

Borgerne og systemet, alt for tit ender en borgers behov for hjælp fra det offentlige i ankesager, Skive kommune får hjemvist for mange sager til fornyet behandling. Jeg er sikker på at alle partifarver vil arbejde for at sikre borgerne en både hurtigt og korrekt afgørelse. Det må og skal være borgeren & Kommunen der finder den helt rigtige individuelle løsning til alle borgere. Og vi må sikre at det ikke bliver borgeren mod systemet. Vi bør lede efter muligheder for at yde støtte til mennesker med behov. Ikke som nogen sikkert føler muligheder for at spare og se den anden vej. Det er efter min mening den forsikring vi tegner ved med glæde, at betale vores SKAT.

Jeg vil kæmpe for, at Skive kommune er stedet man ønsker beskæftigelse, Især inden for alle områder hvor der arbejdes med mennesker. Herunder også det sociale område. Vi må og skal arbejde for en tæt dialog mellem medarbejdere på gulvet og Chefen på den lange gang. og alle skal være lydhøre, så vi i fælleskab kan sikre rammer der tjener vore borgere. Men samtidig også vore dygtige medarbejdere bedst muligt. Det tror jeg faktisk er en af vejene til at flere ønsker at flytte til vores dejlige kommune for at leve og arbejde.

Mit fokus er primært rette mod:

Flere penge skal tilføres social & Ældreområdet, borgergruppen vokser støt i årene frem.

Systemet dvs. kommunen for Borgeren – ikke omvendt.

Fortsat arbejde for et autismecenter så vi kan bevare og udvikle viden i vores kommune.

Vi skal sikre gode aflastningstilbud samt støtte & vejledning. Til familier og pårørende, der selv gør en stor del af arbejdet med kommunens handicappede borgere.

Medindflydelse for borgerne, interesseorganisationer og kommunalt ansatte på alle niveauer.

Tænk om vi lod spareforslag gro fra bunden, i stedet for årligt at trække en stram hat ned over hovedet på dygtige men også fortvivlede medarbejdere, pårørende og interesse grupper.

Sikre muligheder for uddannelse til den store ungegruppe der mangler fodfæste.

Skole og dagtilbud skal tilføres penge, Den bedste investering overhovedet er i vore børn & unge. Og selv ikke med verdens bedste lærere & pædagoger, kan vi levere på den konto der hedder lige muligheder for alle. Hvis der mangler penge til de rette indsatser til de enkelte børn.

Vi skal understøtte vores fantastiske foreningsliv, der er både sociale, trivsels og sundhedsgevinster.

Vi skal sammen tage ansvar både politisk og menneskeligt, for din, min og vores hverdag.

Skive kommune skal være landets bedste uanset hvilke udfordringer et menneske har, dette kan vi opnå hvis vi både ser og lytter til hinanden. Det skal være borgernes kommune..

Er du nået hertil i teksten har du sikkert opdaget, at jeg primært er engageret i vores hverdag.

Er du enig sætter du bare krydset ved mig, så behøver du ikke spekulere mere på det.

Hvis ikke, så er der et væld af andre fornuftige mennesker du kan stemme på.

Socialdemokrat

Johnny Kent Knudsen

Glattrupvej 22

7800 Skive