Johnny Kent Knudsen

 

Glattrupvej 22, 7800 Skive. Tlf. Glattrupvej22@webspeed.dk

 

Medlem af følgende udvalg:
Børne- og Familieudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget
Handicapråd
Produktionshøjskolen Marienlyst

Et meget populært udtryk hos landets politikere er mærkesager.

Mærkesager er de emner, den enkelte brænder for og vil kendes for.

I år er der igen kommunalvalg i Danmark, og de lokale politikere flyver til taster og mikrofoner og taler mærkesager. Jeg har imidlertid en lidt anden holdning til at være politisk aktiv og derigennem ”mine mærkesager”. Jeg er valgt som repræsentant for de vælgere, der sætter sit kryds ved mig.

Jeg stiller mig til rådighed for mine vælgere. Mine mærkesager er vælgernes ønsker, behov & Ret.

Jeg hverken kan eller vil stille mig op og love guld og grønne skove. Det eneste, jeg kan love er, at være ihærdig, troværdig & hæderlig.

Vi lever i en tid, som kræver tilpasninger over en bred kam. Befolkningssammensætningen ændres i hast, og der skal tilpasses indenfor stort set alle områder. Dette kræver ikke blot indsigt, men også mod. Vi skal sammen sikre rettidig omhu, men samtidig at tilpasning ikke kun handler om at spare. Men i større grad om kvalitet for de penge, vi nu har at gøre med.

Vi skal sammen sikre vore børn verdens bedste dagtilbud, som gennem sparring med forældrene & sund pædagogik sikrer læring og personlighedsdannelse, som ruster vore børn til mange års udbytterig skolegang.

Vi skal sammen sikre verdens bedste folkeskole. En folkeskole som fylder alle børns rygsæk med viden og arbejdsmoral, således at de er rustet til at uddanne sig og derigennem skabe det samfund, kommende generationer skal arve. En folkeskole der sammen med forældrene sikrer, at alle har både mod og mulighed for at vælge netop deres arbejdsliv.

Vi skal sammen sikre en ældrepleje & omsorg, som er værdige for vore forældre, bedsteforældre & oldeforældre. Disse ældre, men flittige hænder har bygget vor by, vort land og vor velstand.

Vi skal sammen sikre vilkår for erhvervslivet, som giver grundlag for vækst og lyst og mulighed for iværksætteri i Skive kommune. Vi kan ikke komme udenom, at vi mangler arbejdspladser, og de skabes af vort erhvervslivs muligheder for vækst.

Vi skal sammen sikre at Skive kommune arbejder for samtlige borgere, både de stærke og de svage.

Går en af os i knæ, er det vores fælles ansvar at få rejst os igen. Mange føler desværre, at kommunerne er modstandere, når livet slår knuder. Ledig eller syg, handicappet eller med særlige behov. Vi har alle ret til at blive set og hørt, vi har alle ret til at være et helt menneske med indhold og livskvalitet.

Vi skal sammen sikre en fornuftig infrastruktur & en indbydende kommune. Vi skal have reetableret vore veje. Ordet er velvalgt, for nogle veje er stort set væk i dag.

Mine mærkesager ? Ja de er hverdag for både dig og mig. Mine mærkesager er, at enhver ønsker at tage del i vores fælles ansvar. At Skive kommune er stedet, man ønsker at leve og dø. At Skive kommune er borgernes kommune, og at alle borgere kan leve i tryghed & dermed en tro på morgendagen.

Vi skal sammen skabe vor fremtid. Det kræver meninger, beslutninger, styrke & mod.

Jeg har meninger, styrke & mod. Beslutningerne tager vi sammen.

Jeg ønsker alle et godt valg. Jeg håber, hver enkelt sætter sit kryds der, hvor tilliden ligger.

Således at det hold, der skal lede vor dejlige kommune de næste 4 år, er det stærkest tænkelige hold.

Og det være med eller uden min person.

KV 13 er dit valg?..en stemme på liste A er en stemme på mennesker med fælles ansvar.

Johnny Kent Knudsen

Socialdemokratisk medlem af skive Byråd

(Nr. 10 på listen? holdets angriber)