Jan D Andersen

Rosenhaven 8A, Jebjerg

7870 Roslev

e-mail: jdan@skivekommune.dk

Tlf.: 40 98 45 96

Min navn er Jan D. Andersen og er bosat i Jebjerg hvilket jeg har været siden 1978. I 2016 afhændede vi vores hus som har været basen i 38 år og er flyttet i en andelsbolig i Jebjerg.

Jeg er 58 år og har været medlem af Socialdemokratiet i små 40 år. Jeg opstillede første gang i 1990 til kommunalbestyrelsen i Sundsøre og blev valgt til 1. suppleant.

I 1992 valgte en medlem af kommunalbestyrelsen at udtræde og herved fik jeg muligheden for at indtræde midt i en valgperiode.

Indtil kommunesammenlægningen var jeg spidskandidat for vores parti i Sundsøre. Jeg var endvidere formand for personudvalget. Dette udvalg havde ansvaret for alle områder i kommunen som havde med mennesker at gøre. 80 % af kommunens budget tilhørte dette udvalg.

I 2007 blev jeg valgt til Skive Byråd og har ”hængt ved siden” og kan således fejre 25 års politisk jubilæum her i 2017.

I denne valgperiode bestrider jeg følgende poster:

Kultur- og fritidsudvalget

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Formand for Museum Salling

Medlem af bestyrelsen for Hvalpsund- Sundsøre Færgeri

Medlem bestyrelsen for Skive vand

Medlem af bestyrelsen for Skive Geotermi

Medlem af Jenleudvalget

I dagligdagen er jeg centerchef i Sport & Event Center Jebjerg, hvor jeg har været ansat siden 2010. Indtil kommunalreformen var jeg ansat som driftsleder ved det daværende Sallingsund kommune. Det jobtilbud jeg fik i forbindelse med kommunalreformen virkede ikke tiltrækkende for mig hvilket gjorte, at jeg blev ansat i en privat virksomhed som bogholder indtil 2010.

Trods 25 års politisk arbejde brænder jeg fortsat for at vi skal gøre en forskel. Skive kommune vil også i årene fremover have store udfordringer. Disse udfordringer både kan og vil vi socialdemokrater sætte vores fingeraftryk på.

Hjulene begynder igen at snurre i vores samfund. Nogle steder går det igen stærkt men i Skive er vi ikke kommet op i de store omdrejninger igen. Ting tager tid i vores kommune. Kassebeholdning og økonomi tager ofte blikket fra udviklingen. Flotte nøgletal gør det ikke alene.

Det tog over 2 år fra ide til handling med en bro over Skive Å. Et flertal i Byrådet købte Gl. Skivehus for 3 år siden og ført nu begynder en snak om at vi skal da også til at gøre noget.

Bosætning og erhvervsudvikling er vigtige politiske pejlemærker. Vi kan ikke vedvarende leve af at plukke hinanden.

Vi skal have endnu mere gang i vores landsbyer. Jeg ser gerne en yderligere politisk fokus på nedrivning af faldefærdige boliger og mere investering i byfornyelse. Byfornyelsesprojekter tager ofte 5 år og det er alt for lang tid. Det er svært at bevare fokus og ildsjælene i så langstrakte projekter.

 

Å-planen og Big-Blue planen for Skive By skal endnu mere i fokus så udviklingen fremmes mest muligt.

Det er vigtigt at vi i fællesskab vedvarende skaber fælles forståelse for udviklingen af både vores købstad og vores landsbyer.