Henrik Gaarde Nørgaard

 

Norgaardsvej 9

7800 Skive

e-mail: Henrik.g.n@gmail.com

Tlf.: 42 68 36 00

Facebook: @henrik.g.n.skive

Jeg er 55 år og bor i Skive by med min kone og datter.
Jeg er uddannet som ingeniør fra Odense Teknikum, og har arbejdet som ingeniør fra 1991 til 2015.
Siden 2015 har jeg læst til lærer på Læreruddannelsen i Skive.

Jeg er tilkaldevikar ved Durup Skole og handicapledsager for en beboer på bofællesskabet Hjaltesvej 3.

Gennem tiden har jeg været engageret som spejderleder, sejlsportstræner og handicapledsager.

Jeg deltager eller har deltaget i bestyrelsesarbejde i -

-        bestyrelsen for Socialdemokraterne Skiveegnen

-        skolebestyrelsen på Skivehus skole,

-        bestyrelsen i LAG Skive - Viborg

-        bestyrelsen for badmintonklubben SRB90

-        bestyrelsen for Skive sejlklub

 

Som det fremgår, bor jeg i Skive by, men jeg har sommerhus i Eskov og kommer derfor ofte i Nordsalling.

Min vilje til at deltage i det kommunalpolitiske arbejde bunder i en bekymring om at kommunens institutioner og myndigheder arbejder for den bedste velfærd, eller især har øje for budgetoverholdelse.

En anden bekymring er kommunens skæve udvikling. Det er en udfordring, at der sker en fraflytning fra kommunens mindre byer, og fra kommunen som helhed. Det gør det vanskeligere at opretholde det serviceniveau, som vi er vant til.
Jeg tror ikke, det er en løsning at gøre mere af det samme, når vi kan se at vi er på en skæv kurs.
Vi bliver som kommune ramt af en statslig og regional centralisering, og så giver det ikke mening at vi følger den samme opskrift på vores eget område.

En tredje bekymring drejer sig om den frygt for fremmede, som har præget den politiske debat, og hele ideen om, at det vi ikke skulle have råd til at hjælpe mennesker i nød.
- Vi er et af Verdens rigeste samfund! Skulle vi ikke have råd til at hjælpe mennesker i nød?
Der er brug for at tænke i nye baner, både for vores anstændigheds skyld og for vores fremtids skyld.

Gennem mit arbejde som næstformand i Socialdemokraterne Skiveegnen, har jeg deltaget i mange gruppemøder for de socialdemokratiske byrådspolitikere. Der har jeg fået en ubehagelig følelse af at der er mange sager, hvor initiativerne udgår fra embedsværket, og forlægges for politikerne i en form, der er meget vanskelig at afvise.
Det vil jeg gerne udfordre, sådan at initiativer til bedre service bliver udviklet i et samspil mellem først og fremmest borgerne og politikerne, for siden at blive tilrettet efter de juridiske og økonomiske rammer af embedsværket.

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har forslag eller ønsker til kommunens drift og udvikling. Mine kontaktoplysninger står øverst.