Referat fra Bytinget

Link

Hvordan kan vi sammen udvikle Skive by?

Referater fra de enkelte arbejdsgruppers drøfteler på mødet

Onsdag den 3. maj 2017

i Kulturcenter Limfjord

og fra det opfølgende møde i Skive Theater

tirsdag den 13. juni 2017