Bill Sejer Pharsen

Normavej 31

7800 Skive

e-mail: pharsen@hotmail.com

Tlf.: 24 47 63 71

Jeg er født i 1954 og har boet sammen med Laila siden 1973. Det er der kommet to piger og foreløbig et barnebarn ud af. Vi har siden 1982 boet på Normavej i Vinde, det er stedet med de høje træer og gøende gravhunde.

Jeg er oprindelig fra Sjælland men flyttede i 1972 til Skive for at læse til forsorgspædagog i Viborg, desværre blev forsorgs seminariet ændret til børnepædagog og derfor blev det Handelsskolen i stedet for.

Efter Hmx blev det arbejde på Metallic, Dantherm og Slagteriet men fandt ud af at hårdt fysisk arbejde var ikke noget for mig så da der kom en ny uddannelse på Skive Handelsskole i 1975 hoppede jeg på den og 2 år efter stod jeg med et eksamensbevis fra Handelsgymnasium og troede verden stod og ventede på mig, blev hurtig klar over det ikke var tilfældet og besluttede mig for at læse videre men først skulle der tjenes lidt penge og februar 1978 var jeg så heldig at blive ansat på Teknisk Forvaltning i Skive Kommune.

De 2 år for at tjene op blev til næsten 39 år i Skive Kommunes tjeneste på godt og ondt.

Det offentlige har et fantastisk uddannelsessystem og jeg har fået DK1 og 2, tre afsluttede diplom uddannelser og FA (7 årig uddannelse der desværre nu er nedlagt). I 1985 blev jeg tillidsrepræsentant og i 1986 blev jeg fællestillidsrepræsentant og der forblev jeg indtil efteråret 2016 hvor jeg gik på efterløn.

I 1988 blev jeg valgt til den offentlige bestyrelse i HK Skive-Nykøbing og i 1990 blev jeg Fællesformand for HK Skive-Nykøbing.

Ved sammenslutningen med HK Viborg blev jeg næstformand i HK Viborg-Skive-Nykøbing og efter 2 år Fællesformanden.

Desværre var fusionerne i HK ikke færdige og da vi fusionerede med Herning-Holstebro og Struer blev jeg næstformand for HK MidtVest indtil overgangen til fuldtidspolitikkere blev gennemført ( jeg er på det punkt meget gammeldags og mener at man skal være på en arbejdsplads for at kunne varetage medlemmernes tarv bedst, derfor har alle mine tillidserhverv været på fritidsbasis).

I min tid i HK har jeg taget fagbevægelsens lederuddannelser, alle TR uddannelser samt været medlem af HK Danmarks hovedbestyrelse og HK Danmarks forretningsudvalg.

P.t. er jeg næstformand i LO Skive-Egnen, næstformand på Skive Handelsskole (medlem af bestyrelsen siden 1990) samt formand for uddannelsesnævnet.

Mine politiske mærkesager.

Jeg tror at såfremt vi skaber gode forhold, det vil sige pasning, fritid og skole vil, vi kunne tiltrække nye indbyggere, jeg ville selv bosætte mig det sted der var bedst for mine børn inden for en radius af ca. 1 times transport til arbejdspladsen og mon ikke de fleste vil det.

Det vil sige fuld frihed til at vælge om det er dagpleje eller daginstitution, priserne så langt ned som det er forsvarlig og ikke mindst at der er varme hænder nok til at der kan tages vare på alle og ikke mindst dem er har særlige behov.

Jeg er tilhænger af den Finske skolemodel og vil arbejde for at vi kan overføre så meget som muligt af den til Skive og vi bør sikre at der minimum er et gratis fritidstilbud pr barn.

Ved udgangen af 2016 var 15,5% af alle unge på offentlig forsørgelse, dette tal er alt for højt og Skive Kommune skal bruge de sociale klausuler meget mere. Jeg vil arbejde for at Skive Kommune indgår samarbejdsaftaler med arbejdsgiverne f.eks. at vi indgår del aftaler med de små arbejdsgivere (der ikke er store nok til at have elever) Skive Kommune kan uddanne alle (på nær detailhandel) og ved at tage dem det første år giver vi også legal erhvervsstøtte til små virksomheder. Når man ser hvad andre kommuner søger, og får dispensation til, er det ubegribelig at Skive Kommune ikke søger om muligheder for at forbedre forholdende for vores uheldige unge. Vi bør sikre at alle får de muligheder der svarer til deres evner og det uden at vi sender vores borgere fra Herodes til Pilatus.

For at bevare vores erhvervsskoler er det nødvendigt at Skive Kommune bliver en aktiv medspiller. Det har ikke skottet på verbal opbakning men det kniber med at finde økonomi.

Jeg vil arbejde for at Skive Kommune opretter et Campus hvor samarbejdet mellem folkeskolen og erhvervsskolerne/gymnasier kan fremmes og der kan ske en glidende overgang med fælles lærere.

Sociale institutioner, før overtagelsen af de tidligere amtsinstitutioner var vores område kendt for indsatsen på området, jeg ønsker at vi gennemgår området igen og enten bør vi forhandle med regionen om tilbageførsel eller også skal der tilføre flere ressourcer.

Ældreområdet, i takt med stigende sygefravær blandt personalet bør alle alarmklokker kime, jeg vil arbejde for at der sker en gennemgående omstrukturering af området - selvstyrende grupper der i samarbejde med de ældre og de pårørende (hvor de ældre ikke selv kan) former den dagligdag der givet en menneskelig hverdag. De ældre har arbejdet hårdt for at skabe vores velfærdsstat og vi bør give dem valgmulighederne for hvorledes de sidste år skal være.

På det Tekniske område har jeg ikke de store visioner, mere asfalt og trafiksikring Oprydning på veje/rabatter/strande, som vi åbenbart ikke har ressourcer til, bør ske i forbindelse med at vi giver muligheder for alle, kontanthjælp, integrationsydelse osv.  at skifte dette ud med et  oprydningsarbejde, og ja man kan lære dansk ved at arbejde sammen om vedligeholdelse af vores arealer.

Med hensyn til den seneste debat om Skive Kommunes udsende må jeg erkende at der ikke er meget tilbage der er værd at bevare og såfremt der er økonomi til det bør vi bevare hvad vi kan -- men mennesker kommer altid i første række.

Skulle jeg blive valgt ind har jeg nu 24 timer i døgnet til at sætte mig ind i de problematikker der vil opstå og jeg vil altid arbejde ud fra mantraet hvad tjener det enkelte menneske bedst.

Ønsker du at vide mere om hvad jeg står for er du altid velkommen til at skrive til mig på pharsen@hotmail.com så vil jeg svare så hurtigt som det er muligt.