Berit Kjølhede

 

Holstebrovej 30, 7800 Skive. Tlf. 97523026. berk@skivekommune.dk

 

Medlem af følgende udvalg:
Udvalget for Børn og Familier
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Beredskabskommission
Ungdomsskolebestyrelsen
Geotermi

Jeg er 57 år, gift og har to voksne børn og får mit første barnebarn til november. Jeg er indfødt skibonit og synes, at Skive Kommune er et sted, hvor det er godt at leve og bo.
Mit hjerte brænder for de, som af en eller anden årsag har det svært i tilværelsen. For mig handler politik primært om mødet med og dialogen mellem mennesker.
Jeg har altid arbejdet med mennesker og har et humanistisk livssyn.
Læsning, helst krimier og historie, er noget jeg elsker. Jeg kan også godt lide at bruge mine hænder til noget kreativt – male, tegne, sy, strikke.
Storbyferier sammen med min mand eller med venner er noget, jeg nyder.

Plads til os alle – brug for os alle

Skive Kommune skal være kommunen, hvor der er plads til og brug for alle borgere. Vi skal være en kommune, som er forankret i det humanistiske livssyn: ligeværd og fælles ansvar. Alle skal have ret til at deltage i fælleskabet med det, hver enkelt kan bidrage med. Sammen kan vi skabe et godt samfund.

Mærkesag 1.

Et socialt ansvar.

Uanset om du er ledig, på kontanthjælp eller i en anden svær situation, skal du mødes med respekt for dig som individuelt menneske.

Vores arbejdsmarkedspolitik skal tage udgangspunkt i det enkelte menneske og hans/hendes ressourcer.

Vi skal gennem et tæt samarbejde med vores virksomheder og vores uddannelsesinstitutioner sikre, at der skabes arbejdspladser til de, som ikke har en fuld erhvervsevne.

Mærkesag 2.

Integration.

For socialdemokraterne er alle borgere i Danmark danske – ingen mere end andre. Vi vil give alle mulighed for at bidrage til fællesskabet. Vores indsats for vores flygtninge/ indvandrere skal ikke bare handle om rettigheder og pligter, men også om åbenhed og tolerance.

For at give alle lige muligheder skal vi behandle folk forskelligt!

Mærkesag 3.

Børn.

Vores børn er det dyrebareste vi har. Vi ønsker alle, at de skal vokse op til at blive velfungerende og aktive borgere i et demokratisk samfund.

Derfor vil vi sikre, at ALLE børn bliver set som de individuelle mennesker, de er. Hvad der godt for Hanne, er måske ikke godt for Hassan.

For os må inklusion i vores daginstitutioner og skoler aldrig blive et spørgsmål om at spare penge. Børn skal mødes af kompetente og nærværende voksne der, hvor de udviklingsmæssigt er.


En opvækst i et godt, socialdemokratisk arbejderhjem er min baggrund - et hjem, hvor værdier som solidaritet og fælleskab blev vægtet højt.