Bente Østergaard

 

Bygvænget 12, 7870 Roslev. Tlf. 97572049. beos@skivekommune.dk

 

Medlem af følgende udvalg:
Udvalget for Teknik og Miljø
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Landsbyudvalget
Vurderingsankenævn Midtjyllands Nordøst
Affaldsselskab Nomi 4S
Naturcenter Brokholm

Godt gift og med en datter på 3 år skulle jeg træffe valget mellem at fortsætte som salgschef i møbelbranchen eller simpelthen at skifte branche. Jeg er udlært maskinsnedker og har som mange andre i 1980’erne arbejdet på møbelfabrik. Da jeg afsluttede min uddannelse i 1984, rejste jeg 2 år til USA for at sælge møbler i forretning. Efter en fantastisk oplevelse og mange erfaringer rigere rejste jeg videre til Tyskland, hvor jeg arbejdede i et møbelagentur. Godt klædt på, tilbage i Danmark begyndte jeg så arbejdet med eksport af møbler. Møbler fra en møbelfabrik jeg senere endte med at overtage, sammen med mine 3 søskende. Arbejdsfordelingen var nøje planlagt, idet min gamle far stadig var høvdingen, en bror styrede produktionen, en anden økonomien, min yngre søster ville hellere arbejde med børn, jeg selv endte med at være salgschef. Det lærte mig noget om samarbejde og hvor rige vi kunne blive når/hvis vi gjorde. Danmark er kun en lille brik i den store verden. Men når vi hele tiden tror at vore konkurrenter er naboen i Danmark, og Tysklands import af møbler ikke engang svarede til den totale eksport af møbler fra Danmark, kan man sige at en branche mister overblikket. Jeg kæmpede hårdt for samarbejdet i branchen og fællesskab omkring eksporten.

Når jeg valgte at skifte branche, var det dels fordi jeg fik barn, og fandt det svært at rejse så meget, – det gør min mand nemlig også, og dels fordi branchen blev meget trængt. Jeg valgte nu at begynde at studere til lærer. Det gav god mening for mig. Jeg ville gerne studere og det passer godt med mine tidligere erfaringer, synes jeg. Så har jeg også mulighed for at gøre en forskel. Det synes jeg er vældig vigtigt.

Under studiet blev jeg hurtig opmærksom på, at jeg bestemt ikke var så etableret, som jeg gik og troede. For hold da helt op, hvor flyttede jeg mig meget på de 4 år. Jeg lærte bl.a., at man kun kender det gode, hvis man også kender det onde, at vi kun får svar på det, nogen har fundet på at spørge om. Det er derfor man indimellem bliver nødt til at rette i historiebøgerne (nogen har fundet på noget helt nyt at spørge om). Jeg blev også klar over, hvor lidt jeg faktisk ved, og blev dermed ret ydmyg overfor den opgave, jeg går til både som lærer og som politiker.

Når jeg gerne vil gøre en forskel, hænger det helt sikkert sammen med, at jeg er vokset op i en familie, hvor man gerne ville det. Den indgroede ide om, at man kan det man vil, kommer det samme sted fra. Nemlig fra en familie af håndværkere, hvoraf igen mange blev selvstændige erhvervsdrivende.

I dag er jeg stadig godt gift på 23ende år, har 2 børn, Louise på 19 og Viktor på 11 år. Jeg er lærer på tolvte år. Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen i 8 år og vil gerne give den endnu en skalle. I kommunalbestyrelsen har jeg siddet i Arbejdsmarkedsudvalget 4 år, i Landsbyudvalget 8 år, Teknik og Miljøudvalget 1 år, indtil jeg kom i Økonomiudvalget og TEKE udvalget, som jeg har siddet i 3 år. Jeg sidder også i bestyrelsen i et boligselskab, der hedder Domea, Teknisk Skoles bestyrelse, Task Force (der prøver at skaffe erhverv til kommunen), Borgerforeningen i Roslev, samt Roslev – en egn i bevægelse og Visionsgruppen i Roslev.

Der er mange ting, der betyder rigtig meget for mig, men skal jeg pege på tre indenfor politik, jeg synes er særlig vigtige for vores kommune så må det blive:

UDVIKLING – NÆRDEMOKRATI – LIGE MULIGHEDER

- UDVIKLING – ERHVERV - ARBEJDSPLADSER

Der skal være udvikling i hele kommunen. Vi skal som politikere sørge for, at der er såvel offentlige tilbud som offentlige arbejdspladser udenfor Skive bys centrum. Vi skal bidrage til et erhvervsklima, der overbeviser erhvervslivet om, at Skive kommune er det rigtige sted at etablere virksomhed. Det burde efter min mening ske, ved at sænke afgifterne på energi, rent vand såvel som spildevand, billige erhvervsgrunde og tæt dialog med de interesserede. Dermed skaber vi også flere arbejdspladser. Det er dog vigtigt, at huske ægtefæller. Derfor skal ægtefællerne håndholdes på samme måde som erhvervslivet, indtil de finder de rette job.


Vi skal ikke være begrænsningernes kommune men mulighedernes kommune.

- DECENTRALISERING - NÆRDEMOKRATI - BORGERINDDRAGELSE

Nærdemokrati med god lokal forankring, fx ved gennem Landsbyudvalget og Bydelspuljen at øge borgerengagementet. De borgere, der bor i de forskellige byer såvel som landsbyer skal høres. Vi ved jo bedst selv, hvad der tjener os bedst.

Vi skal berige hinanden - udveksle erfaringer og satse på forskelligheder (berigelse er ikke = berøvelse). Der skal arbejdes med kommunikationen borger/forvaltning, sådan at de løsninger man ved fælles hjælp kommer frem til, forstås af alle og accepteres af alle.


Vi skal lytte, lytte og lytte. Først sammen er vi stærke.

LIGEVÆRD – SOLIDARITET - FRIHED

Lige muligheder for alle også børnene i skolen og især de svageste. Der skal være plads til alle og brug for alle. Det er en menneskeret at være i stand til at føle sig nyttig, og i stand til at kunne bidrage til fællesskabet. Alle burde have mulighed for at udnytte netop deres potentiale bedst muligt. De få der ikke er i stand til at deltage på lige fod, skal have lov til at modtage deres mindretals rettigheder, så de bliver i stand til at leve så ligeværdigt i fællesskabet som andre. Jeg mener at langt de fleste sætter deres personlige frihed højt. Derfor skal vi ikke intervenere folks liv. Vi skal samarbejde om at løfte opgaverne i respekt for hinanden. Vi skal behandle folk med respekt også selv om de har brug for hjælp.
De bredeste skuldre må bære de tungeste læs.