Bente Østergaard

Bygvænget 12

7870 Roslev

e-mail: beos@skivekommune.dk

Tlf.: 21 28 81 79

Bente Østergaard - eller Peders kone, Louise og Viktors mor, hende skolelæreren, hende der, der sidder i kommunalbestyrelsen, hende fra Roslev eller hvordan beskriver vi lige en, vi kender overfor andre.

Jeg blev uddannet maskinsnedker i 1983. Drog til Denver i USA, hvor jeg arbejdede i møbelforretning frem til 1986. Så drog jeg videre til Westhofen i Tyskland. Lidt berejst og med en grundlæggende faglighed begyndte jeg så at sælge danske møbler til eksport.

I dag er jeg lærer og har 12 års erfaring med politik. 12 år i Landsbyudvalget som næstformand, 8 år i arbejds- og erhvervsudvalget, 5 år i Teknik- og miljøudvalget - 4 år som næstformand, 3 år i Økonomiudvalget og Turisme- og erhvervsudvalget.

Med det politiske arbejde følger også en del tillidsposter, hvoraf jeg har siddet i div. bestyrelser de sidste 4 år i Nomi4s, Naturcenter Brokholm, være med til at forme opstarten af GreenLab. Desuden er jeg aktiv i vores lokale borgerforening.

Således klædt på, med mange erfaringer og en indgroet tro på at demokrati fortsat skal være grundstenen i vores samfund og at jeg kan gøre en forskel samt besidder en stor ydmyghed overfor den betroede opgave, der er at være politiker - melder jeg klar til 4 år mere.

Skal jeg pege på tre politiske emner, jeg finder særlig vigtige, må det være:
1. Udvikling - erhverv og arbejdspladser, vi skal være mulighedernes kommune og tage ”ja-hatten” på.
2. Decentralisering - nærdemokrati -borgerinddragelse, vi skal huske at lytte for først sammen er vi stærke.
3. Ligeværd - solidaritet - frihed, og at de bredeste skuldre må bære de tungeste læs